Smeštaj Guča 2018.

- PRIVATNI SMEŠTAJ

- CENOVNIK SMEŠTAJA, ISHRANE, PREVOZA

- KAMP

GOOGLE MAP (GPRS)

Kontakt osoba za kamp:

Kontakt osoba za privatni smeštaj:

Naši partneri

Turistička agencija „A-Superturs ˮ d.o.o. Čačak poseduje licencu Organizatora turističkih putovanja OTP 20/2012.

Imamo 16 gostiju 
Članovi : 3
Sadržaj : 40
Poseta: : 504613
Početna O Dragačevu
O Dragačevu
 • O Dragačevu   ( 5 Broj članaka )

  Dragačevo je kraj u zapadnoj Srbiji –na obroncima planina Jelice,Golubca

  Krstaca i Čemerna i u slivovima reka Belice,Moravice(Zapadna Morava) i Tolišnice.Najveći deo Dragačeva u sastavu je opštine Lučani.Dragačevo se prostire po blago zatalasanom terenu,koji je obrastao šumama i voćnjacima dok na pobrđima i rečnim dolinama ima i plodnijeg zemljišta,pogodnog za gajenje ratarskih i povrtarskih kultura.

  Najviši vrh u Dragačevu je planina Ovčar sa 985 metara nadmorske visine,dok su na Jelici najviši vrhovi Crna stena sa 929 m i Gradina 849 metara nadmorske visine.Ostali vrhovi su znatno niži.Najduža reka je Belica,koja protiče središnjim delom ovog kraja od istoka ka zapadu.Izvire ispod Čemerna u Gornjem Dubcu,a uliva se u Zapadnu Moravu u Dljinu.

  Klima je u ovom kraju je umereno-kontinentalna,sa postepenim prelazima iz jednog u drugo godišnje doba.Nešto je oštrija u gornjem delu Dragačeva,koje je više planinsko.Maksimalne temperature u leto prelaze i 30°C.

  Prosečna količina padavina tokom godine nadmašuje 700 mililitara po jednom kvadratnom metru.

  Planine su uglavnom obrasle listopadnom šumom,a samo izvesni njihovi delovi prekriveni su četinarima, uglavnom borom i jelom.Inače,ovde rastu:bukva,hrast,grab,brest, a u nižim predelima ima bagrema, topole, jove i vrbe.

  Od voća gaji se šljiva, jabuka, malina, jagoda, orah, višnja i trešnja. Na njivama se seju: krompir, kukuruz i pšenica, manje ječam i ovas.