Smeštaj Guča 2017.

- PRIVATNI SMEŠTAJ

- CENOVNIK SMEŠTAJA, ISHRANE, PREVOZA

- KAMP

GOOGLE MAP (GPRS)

Kontakt osoba za kamp:

Kontakt osoba za privatni smeštaj:

Naši partneri

Turistička agencija „A-Superturs ˮ d.o.o. Čačak poseduje licencu Organizatora turističkih putovanja OTP 20/2012.

Imamo 4 gostiju 
Članovi : 3
Sadržaj : 40
Poseta: : 501235
Manastiri
O Dragačevu

Izuzetno mesto u spomenickoj baštini Čačka i okoline imaju stare bogomolje: manastiri i crkve. Manastiri u Ovčarsko-kablarskoj klisuri čine je I Srpskom Svetom Gorom. Neki od tih hramova podignuti su u doba Nemanjića, Lazarevića i Brankovića. Imali su presudnu ulogu u očuvanju duhovnih vrednosti, života i identiteta srpskog naroda.

Manastir Blagoveštenje sa crkvom Blagovesti Presvete Bogorodice, potiče iz XVII veka. Nalazi se na levoj obali Morave, ispod Kablara. Crkva je zanimljive arhitekture, a živopis je rađen od 1602. do 1632. godine i jedno je od najboljih ostvarenja u našem zidnom slikarstvu u prvoj polovini XVII veka. Od starog ikonostasa sačuvana je prestona ikona Bogorodice sa Hristom, rad slikara Mitrofona iz 1602. godine. Manastirska slava: Blagovesti 7. aprila

Manastir Vavedenje, sa crkvom Vavedenje presvete Bogorodice, nalazi se na desnoj obali Zapadne Morave. Po legendi, ovaj manastir su podigli Stevan Nemanja i njegov sin Sveti Sava. Prvi put se pominje 1452. godine, a obnovljen je 1797. godine. Poseduje retke stare knjige među kojima I Beogradsko četvorojevanđelje, štampano 1552. godine. Manastirska slava: Vavedenje (4. decembar)

Manastir Nikolje, sa crkvom Sv. Nikolje, nalazi se obali Zapadne Morave, pod Kablarom. Prvi put se pominje 1476/78. godine. Po predanju, manastir su podigli svetogorski kaluđeri koji su se povukli iz Svete Gore ispred Katalona, u XIV veku. Priprata je živopisana 1637. godine, a naos 1697. godine. U manastiru je očuvan veći broj rukopisnih knjiga. Pored Morave se nalazi konak koji je sagradio knez Miloš Obrenović. Manastirska slava: Mladi Nikola (22. maj)

Manastir Jovanje, posvećen je rođenju Svetog Jovana Krstitelja. Nalazi se na levoj obali Zapadne Morave. Prvi put se pominje 1536. godine. Stari manastir je porušen 1959. godine i prenesen na današnju lokaciju. Zbog posebnog značaja, ali i gostoprimstva monahinja, ovaj manastir posećuje veliki broj vernika tokom čitave godine. Manastirksa slava: Ivanjdan (7. jula)

Stari manastir Preobraženje Gospodnje nalazio se na levoj obali Zapadne Morave, a prvi put se pominje 1528/30. godine.

Srušen je 1911. godine zbog izgradnje pruge. Sadašnji manastir Preobraženje sagrađen je 1938. godine i nalazi se na desnoj obali Zapadne Morave. Po blagoslovu episkopa Nikolaja, život u ovom manastiru je organizovan po svetogorskom pravilu, što znaci da nema ni parohiju niti imovinu, već mu je uloga misionarska . Manastirksa slava: Preobraženje Gospodnje (19. avgust)

Manastir Sretenje Gospodnje se nalazi na zaravni ispod vrha Ovčara, na izvorištu Koronjskog potoka. Prvi pisani pomen o ovom manastiru sačuvan je u jednom rukopisnom jevandelju iz 1571. godine. Hram je živopisan 1844. godine u vreme užičkog episkopa Nicifora Maksimovica i knjaza Aleksandra Karađorđevića. Manastirska slava: Sretenje (15. februar)

Manastir Svete Trojice, Usred divljine, u tišini, koja je potrebna za duboku i stalnu molitvu, na padinama Ovčara, nalazi se manastir Svete Trojice. Najstariji pisani pomen o manastiru potice iz 1594/95. godine. U turskim popisima beležen je od 1572. godine. Po arhitektiri je najlepši od svih manastira u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Manastirska slava: Svete Trojice

Manastir Uspenje podignut je na levoj obali Zapadne Morave 1939. god., na severnim padinama Kablara. Današnja crkva sagradena je na temeljima starog manastira. U blizini današnjeg manastira, na bregu što se uzdiže iznad manastira Jovanje, nalazi se lokalitet Kulina sa ostacima četvorougaone kule i jednim objektom pravougaone osnove prislonjenim uz stenu. Manastir je renoviran i osveštan 23. 9. 2001. god.

Crkva posvećena Svetom Savi -Pod starim liticama Kablara, ispod jedne stene u malom udubljenju kamena, izvire voda koja se tu zadržava i pravi mali rezervoar zapremine 2-3 litra. Ta voda ne otiče, ali je uvek ima i kada se uzima u velim količinama. Ovu vodu narod zove "vodica Svetog Save" i veruje se da je ona čudotvorna. Kod izvora je 1938. godine podignuta crkvica posvećena Svetom Savi.

Manastir Vaznesenje, obnovljen je na ruševinama stare manastirske crkve, na južnoj padini Ovčara. Dve mermerne rozete, ukrašene biljnom ornamentikom, ocuvane su u priprati i u središnjem delu hrama pa se pretpostavlja da je manastir postojao u XVI veku. Od rukopisnih knjiga sacuvano je četvorojevanđelje prepisano 1570. godine u ovom manastiru. Manastirska slava: Vaznesenje Gospodnje

Pećina Kađenica je dobila ime po jednom nemilom događaju u vreme Hadži Prodanove bune. Naime, narod je izbegao u ovu pećinu, ali su je Turci pronašli, na ulaz natrpali slame i granja I zapalili, tako da se narod u pećini ugušio. Godine 1940. kosti su prikupljene i sahranjene u istoj pećini, u dva kamena sarkofaga u oltarskoj apsidi, u kojoj je izradeno Hristovo raspeće.

Manastir Ilinje -U neposrednoj blizini Ovčar Banje, iznad manastira Blagoveštenje, nalazi se manastir Ilinje podignut 1938. godine na temeljima starog manastira.