Važni telefoni - Important phone numbers

 
VAŽNI TELEFONI
Centar za kulturu, sport i turizam opštine Lučani   „Dragačevo”  Dom kultureGuča

Telefon :+381 32 854-110
fax +381 32 854-765

Policija
Telefon 192 ili +381 32 854-211

Hitna pomoć
Telefon +381 32 854-206

Dom zdravlja
Telefon +381 32 854-536

Vatrogasna služba
Telefon 193 ili +381 32 854-211

Smeštaj Guča 2019.

Sabor trubača Guča 2019.

TELEFON +381 66 92 33 677

 

 IMPORTANT PHONE NUMBERS
Center for Culture  „Dragacevo”  Guca

Phone: +381 32 854-110
fax 854-765

Police
Phone 192 ili +381 32 854-211

Ambulance
Phone +381 32 854-206

Health center
Phone +381 32 854-536

Fire service
Phone 193 ili +381 32 854-211

Accommodation Guca 2019.

Guca festival 2019.

Phone: +381 66 92 33 677